کتابوں کی تلاش (عرف دیبچسکہی) - تمام کتابوں کے لئے تلاش کے انجن.
ہم آپ سب سے بہترین پیشکش - کے لئے 100 سے زائد دکانوں میں براہ مہربانی انتظار کر رہے ہیں…
- شپنگ کے اخراجات کے لئے پاکستان (میں ترمیم کریں کرنا GBR, USA, AUS, NZL, IND, PHL, IND, IND)
پیش سیٹ بنائیں

1230000484756 - کی تمام کتابوں کا موازنہ کریں ہر پیشکش

1230000484756 - Debora De Lorenzi: Il libro della vita - کتاب
1
Debora De Lorenzi (?):

Il libro della vita (2014) (?)

حوالگی سے: جرمنینئی کتابای بُک، ای بک، ڈیجیٹل کتابڈیجیٹل ڈاؤن لوڈ، اتارنا کے لئے مصنوعات

EAN: 1230000484756 (?), نامعلوم زبان, Create Space, Create Space, Create Space, نیا, ای بُک, ڈیجیٹل ڈاؤن لوڈ، اتارنا

in-stock
بیچنے والے/قدامتی سے
Faith Laveau non ha certo un passato comune. Non a tutti infatti capita di discendere da una dinastia di streghe capaci di adoperare le più potenti forze della magia. E, proprio a causa di questa sua stirpe, ritorna a Glen Witch, suo paese natale, vicino a New Orleans. Qui, insieme con la gemella Stephanie, si ritrova coinvolta in un turbinio di eventi che la vedono protagonista nell'eterna lotta tra Bene e Male. O meglio tra Magia Bianca e Magia Nera. Ma non è così facile per lei stabilire in modo chiaro il sottile limite tra le due parti perché, spirito romantico e innamorato, capisce che deve attingere anche da un certo lato oscuro e pericoloso, per far trionfare la giustizia. La narrazione si dipana lineare in quanto l'elemento magico abbraccia e valorizza anche le azioni del più quotidiano esistere. Ecco allora che i poteri straordinari di Faith prendono sotto braccio, incastonandoli perfettamente nei fatti narrati, anche quei personaggi solo all'apparenza secondari, come lo sceriffo del paese, il suo vice o la barista della tavola calda. A Glen Witch, Faith e Stephanie entrano subito "in medias res" subendo gli attacchi di presenze antiche e avverse. Come quelli di Glen, la misteriosa donna cui il villaggio lega il suo nome. Trovata per caso da un monaco quando aveva circa sei mesi di vita, è cresciuta ed educata nel monastero, dove, fin da bambina, dà prova della sua padronanza del sovrannaturale. Col passare degli anni, il villaggio, vera e propria casa della magia Woodoo, sembra però essersi imbevuto eccessivamente di eventi strani e impenetrabili che decidono, troppo spesso, anche della vita o della morte dei suoi abitanti. Faith non è qui solo per questo. Ha raggiunto questo luogo prima di tutto perché "richiamata" da Asher, suo unico amore, misteriosa figura capace di attrarre e di conquistare. Una volta però resasi conto di quello che accade, non può fare a meno di intervenire. Lei e Stephanie sanno bene che le risposte vanno cercate in un certo baule,
زیادہ…
بیچنے والے آرڈر نمبر: a3427809-1779-4d0d-ad8f-e77c71112644
پلیٹ فارم کا آرڈر نمبر Kobobooks.de: 363231230000484756
زمرہ: Romance
کلیدی الفاظ: Il libro della vita Debora De Lorenzi Paranormal Romance 1230000484756
سے کوائف 02/11/2015 21:34h