کتابوں کی تلاش (عرف دیبچسکہی) - تمام کتابوں کے لئے تلاش کے انجن.
ہم آپ سب سے بہترین پیشکش - کے لئے 100 سے زائد دکانوں میں براہ مہربانی انتظار کر رہے ہیں…
- شپنگ کے اخراجات کے لئے پاکستان (میں ترمیم کریں کرنا GBR, USA, AUS, NZL, IND, PHL, IND, IND)
پیش سیٹ بنائیں

9788859125334 - کی تمام کتابوں کا موازنہ کریں ہر پیشکش

1

Fragmenta animae - Lara Lupini (?)

حوالگی سے: اطاليہنئی کتاب

ISBN: 9788859125334 (?) یا 8859125332, اطالوی میں, Aletti Editore, نیا

Tempo di spedizione: 2 giorni
بیچنے والے/قدامتی سے
Fragmenta animae, libro di Lara Lupini, edito da Aletti Editore. La raccolta Fragmenta animae comprende perlopiù poesie composte tra gli anni Novanta e Duemila. È una raccolta di liriche diverse tra loro per argomenti e temi, tutte però riconducibili a poche, essenziali tematiche: l'amore, il dolore, la crisi dei valori nella società occidentale, la fuga dal reale verso mondi incantati e di pura fantasia, ispirate da eventi talora realmente vissuti, altre volte soltanto evocati o immaginati. È il mondo e l'interiorità dell'autrice che emergono dalla lettura attenta dell'opera, un mondo fatto di amore, dolore, a volte disperazione, luce, speranza e sogno, in definitiva ciò che esprime il senso più profondo dell'esistenza umana. Si tratta di una poesia lirica in senso moderno dove sono frequenti i riferimenti a miti classici e a poeti della letteratura greca, latina, italiana e straniera. La poesia assume spesso un valore terapeutico, una sorta di lotta impari contro il destino o contro quegli aspetti della condizione umana cui è difficile dare una risposta univoca e razionale. La poesia risponde ad un'esigenza dell'anima che è quella di trovare una risposta o tutt'al più una via d'uscita a realtà universali e sempre presenti nell'esistenza umana come il dolore, la sofferenza, le ingiustizie, la perdita di valori fondamentali della nostra identità e soprattutto l'amore, la fantasia, il viaggio sono visti e vissuti come autentiche, possibili soluzioni e vie di fuga.
زیادہ…
بیچنے والے آرڈر نمبر: 9788859125334
پلیٹ فارم کا آرڈر نمبر Lafeltrinelli.it: 7f3325e537df59c17cd5cb5a884e5733
زمرہ: Media / Libri/Letterature / poesia
سے کوائف 20/02/2017 16:41h
ISBN (متبادل کی بہت سی علامتوں): 88-591-2533-2, 978-88-591-2533-4
2

Fragmenta animae Lara Lupini (?)

حوالگی سے: اطاليہ

ISBN: 9788859125334 (?) یا 8859125332, اطالوی میں

11,05 + جہاز رانی: 2,80 = 13,85(ذمہ داری کے بغیر)
3 - 4 gg
بیچنے والے/قدامتی سے
بیچنے والے آرڈر نمبر: B9788859125334
پلیٹ فارم کا آرڈر نمبر Ibs.it: f2d720210e0612ccefb8a7135d9093ed
زمرہ: Libri
سے کوائف 20/02/2017 16:41h
ISBN (متبادل کی بہت سی علامتوں): 88-591-2533-2, 978-88-591-2533-4